informacje o usłudze

Wynajem Nagłośnienia

Wynajem kompletnego Nagłośnienia

Ślub plenerowy, 

Poprawiny, konferencje

Inne imprezy okolicznościowe

Instalacja, pomoc, obsługa